Domov seniorů | Senior-komplex

SENIOR KOMPLEX

Domov seniorů a byty s pečovatelskou službou Lužec

se nachází v centru. Okolní příroda motivuje klienty k pobytu venku, což přispívá k jejich psychické i fyzické pohodě.

Více informací

Domov seniorů a byty s pečovatelskou službou Mělník

je v provozu od 1.12.2015 a přijímá nové klienty. Pro více informací kontaktujte sociální pracovnici.

Více informací

Domov seniorů a byty s pečovatelskou službou Praha

je v současné době ve fázi přípravy projektu.

Více informací

důstojné stáří Senior komplex

Našim klientům nabízíme více než jen péči na vysoce odborné úrovni. Poskytujeme také prostředí suplující domov a velké množství interakcí, které respektují jejich mentální úroveň. Tím jim umožňujeme neustrnout a dále se rozvíjet.
Díky tomu a laskavému přístupu našeho vysoce kvalifikovaného personálu nabízíme podanou ruku při zajištění nejvyšší možné kvality života pro Vaše blízké.

Více informací
5

Kolik let pomáháme?

151

lůžek s 24/7 službou

27

bytů bez bariér

120

nových lůžek v roce 2017

Aktuality

Kdo jsou naši klienti a s čím se u nich setkáváme?

Klienti našeho zařízení jsou osoby, které dosáhly 55 let věku, nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jejich potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že neumožňuje bezproblémový pobyt v domácím prostředí. U našich klientů se setkáváme s mnoha běžnými projevy, které doprovázejí stárnutí, ale také se závažnějšími poruchami, mezi něž patří například Alzheimerova demence. Úroveň potřebné pomoci může být různá. Od nepatrné, přes takřka nepřetržitou až po obzvlášť důslednou s ohledem na aktuální zdravotní stav a výhled do blízké budoucnosti. Podle úrovně potřebné péče nabízíme našim klientům Byty s pečovatelskou službou, Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem.

Seniorům poskytujeme maximálně přívětivé a bezpečné prostředí s ohledem na jejich aktuální i dlouhodobé potřeby. U našich klientů se nejčastěji setkáváme s:Jsme členem asociace poskytovatelů sociálních služeb

Více infomací

Najdete nás i na FB

Přidějte se k nám

Žádost o přijetí do péče