?value=0&guid=ON&script=0 Alzheimer- senior-komplex.cz

ALZHEIMER

Alzheimerova nemoc je chronické degenerativní onemocnění s typicky progresivním charakterem. Je způsobena odumíráním nervových buněk v mozkové hemisféře, dochází tak k atrofii mozkové tkáně. Narušování struktury mozku zapříčiňuje pokles kognitivních funkcí, tedy myšlení, paměti a úsudku.

Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Alzheimerova choroba je dnes nejčastější příčinou demence středního a vyššího věku. Zhruba v 60 % případů demence jde právě o Alzheimerovu chorobu.

HISTORIE ALZHEIMEROVY CHOROBY

Alzheimerovu chorobu jako první popsali v roce 1907 Alois Alzheimer a Oskar Fischer. Tehdy to bylo vnímáno jako vzácné onemocnění, dnes se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.

PROJEVY ONEMOCNĚNÍ

Pro Alzheimerovu chorobu je typický plíživý začátek s postupným úbytkem intelektových schopností a dovedností, výraznými poruchami paměti od počátečních stádií a neuvědomování si vlastní nemoci. U většiny postižených se většinou objevují nejprve poruchy krátkodobé paměti, až následně dochází k poškození paměti dlouhodobé.

PRVNÍ PŘÍZNAKY ALZHEIMEROVY CHOROBY

  • Ztráta paměti ovlivňující schopnost plnění běžných pracovních úkolů
  • Problémy s vykonáváním běžných činností
  • Poruchy řeči a plynulého vyjadřování
  • Časová a místní dezorientace
  • Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek
  • Problémy s abstraktním myšlením
  • Opakované ukládání věcí na nesprávná místa
  • Změny v náladě či chování
  • Změny osobnosti
  • Ztráta iniciativy, zájmu o koníčky či zaměstnání

PROGNÓZA ONEMOCNĚNÍ

Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelnou nemocí. Léky jsou určeny zejména pro rané stádium nemoci, proto je důležitá včasná diagnóza. Stále ale slouží pouze jako prostředky pro zpomalení progrese nemoci a potlačení příznaků.
Jsou využívána kognitiva, která v počátečních fázích zlepšují kognitivní funkce (myšlení, paměť či orientaci). Hypnotika slouží k potlačení poruch spánku, neuroleptika odstraňují agresivitu a neklid, antidepresiva zmírňují deprese a anxiolytika utlumují úzkost.

Lidé, kteří trpí Alzheimerovou nemocí, potřebují mnoho péče a později již nejsou schopni jakékoliv péče o sebe. Nebojte se požádat o pomoc (kontakt) a předat vaše blízké do rukou odborníků s mnoha zkušenostmi a srdcem na pravém místě.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PÉČE

Jméno a příjmení klienta(*)

Vyplňte prosím své jméno a příjmení

Datum narození (*)

Vyplňte prosím datum narození klienta

Kontaktní osoba(*)

Vyplňte prosím toto pole

Kontaktní email (*)

Vyplňte prosím Váš email

Kontaktní telefon(*)

Vyplňte kontaktní telefon

Lokalita(*)

Vyberte si prosím z nabídky

Služba(*)

Vyberte si prosím z nabídky

Adresa klienta(*)

Zadejte adresu klienta

Diagnóza

Invalid Input

Popis zdravotního stavu(*)

Popište zdravotní stav klienta

Zdravotní pojišťovna(*)

Zadejte pojištovnu klienta

Poznámka

Invalid Input

Lékařská zpráva ( nepovinná )

Invalid Input

(*)

Prosím zaškrtněte políčko

 

JSME ČLENEM ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

logo_samostatne Alzheimer- senior-komplex.cz

Více informací

NAJDETE NÁS I NA FACEBOOKU

facebook Alzheimer- senior-komplex.cz

Sledujte nás