Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pomáháme lidem
s Alzheimerovou chorobou

Alzheimer

Co je Alzheimerova nemoc a jak ji poznat?

Alzheimerova nemoc je chronické degenerativní onemocnění s typicky progresivním charakterem. Způsobuje ji odumírání nervových buněk v mozkové hemisféře. Narušování struktury mozku způsobuje pokles kognitivních funkcí, tedy myšlení, paměti a úsudku.

Alzheimerova choroba bývá nejčastější příčinou demence, která postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Dnes je nejčastější příčinou demence středního a vyššího věku. Nějaká forma demence se vyskytuje u více než 7 000 000 obyvatel Evropy. Zhruba v 60 % případů demence jde právě o Alzheimerovu chorobu.

Příznaky Alzheimerovy choroby

Pro Alzheimerovu chorobu je typický plíživý začátek s postupným úbytkem intelektových schopností a dovedností, výraznými poruchami paměti a neuvědomování si vlastní nemoci. Jaké jsou další typické počáteční příznaky?

 • ztráta paměti ovlivňující schopnost plnění běžných pracovních úkolů
 • problémy s vykonáváním běžných činností
 • poruchy řeči a plynulého vyjadřování
 • časová a místní dezorientace
 • špatný nebo zhoršující se racionální úsudek
 • problémy s abstraktním myšlením
 • opakované ukládání věcí na nesprávná místa
 • změny v náladě či chování
 • změny osobnosti
 • ztráta iniciativy, zájmu o koníčky či zaměstnání

 Jde Alzheimerova nemoc vyléčit? 

Zatím bohužel ne. Léky pouze zpomalují progres nemoci a potlačují její příznaky. Lidé, kteří trpí Alzheimerovou nemocí, potřebují mnoho péče a později již nejsou schopni se o sebe postarat.

My se staráme jak o klienty v rané fázi choroby, tak i o ty, kteří už vyžadují neustálý dohled a péči. Naši pracovníci jednají profesionálně, a přesto vždy s láskou a trpělivostí. Kromě samozřejmého odborného vzdělání našeho personálu totiž neopomíjíme ani další důležité aspekty, jako jsou například umění empatie, jednání na vysoce osobní úrovni nebo dostatek úsměvu, něhy a radosti na rozdávání.

Pomáháme lidem s Alzheimerovou chorobou.

Věříme, že kombinace laskavé a odborné péče je pro naše klienty to nejlepší.

Vaši příbuzní u nás budou v bezpečí. Postaráme se o to, aby měli maximální pohodlí a prvotřídní odbornou péči. Ke všem klientům navíc přistupujeme tak, jako by byli součástí naší vlastní rodiny. Jednáme s nimi s úctou, respektem a pochopením. 

Naše domovy jsou přizpůsobené klientům s Alzheimerovou nemocí

 • Bezpečné bezbariérové prostředí – Protiskluzová podlaha a pomůcky pro orientaci usnadňují volný pohyb po objektu. Společenské prostory jsou klimatizované a v každém pokoji je interkom pro snadnou komunikaci.
 • Vlídný přístup – Klienti pro nás nejsou pacienti, ale partneři, se kterými komunikujeme vždy otevřeně, přátelsky a laskavě. Víme, že jsou to osobnosti s vlastními zkušenostmi a zvyklostmi, proto ke každému přistupujeme individuálně.
 • Odborná péče – Kromě patřičného vzdělání, které mají naši zaměstnanci, také průběžně sledujeme, kam se vyvíjí vědecké poznání. Pročítáme výzkumy z geriatrie, konzultujeme nové poznatky s lékaři a nejnovější postupy zavádíme do praxe.
 • Rehabilitace – Léčíme nejnovějšími přístroji a metodami, jako jsou magnoterapie, ultrazvuková terapie, teploterapie, fototerapie nebo elektroterapie. Nechybí ani bazální stimulace či masáže (například baňkování, vakuoterapie nebo masáže celého těla). K dispozici jsou i chodicí pásy, míče, žebřiny nebo šlapací stroje.
 • Aktivizační program – Připravujeme různé pracovní aktivity, hry a další činnosti, které klientům přizpůsobujeme na míru. Využíváme arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, smyslové i reminiscenční terapie (práce se vzpomínkami) a mnoho dalšího.
 • Podpora soběstačnosti – Klienti mohou využívat například kuchyňku s lednicí a plným vybavením nebo prádelnu.
 • Pestrá nabídka volnočasových aktivit – Kinosál, internet, obsáhlá knihovna, klubovna a relaxační zóny… Volný čas tráví naši klienti také na čerstvém vzduchu. Ať už na zastřešené terase, v zahradě nebo na procházkách v doprovodu pracovníků přímé péče.
 • Signalizace neohlášeného opuštění objektu – Volný pohyb našim klientům neodpíráme, jen o něm chceme mít v zájmu jejich bezpečí přehled. Náramky, které naši klienti nosí, nám tak neprodleně oznámí, vždy když se nečekaně vzdálí.
 • Videohovory – Klienti využívají virtuální spojení se svými blízkými. Čile s nimi komunikují, i když třeba onemocní nebo jsou jejich příbuzní právě v zahraničí.

 Co o nás říkají naši klienti a jejich blízcí

„Chci poděkovat za vzornou péči o naši maminku. Jsem zdravotní sestra v Holandsku a byla jsem mile překvapena vysokou úrovní zařízení a péče, která je srovnatelná s úrovní u nás.“

Helena Stoop-Škarecká

„Chtěla bych mockrát poděkovat za to, že jste se ujali naší babičky a perfektně se o ni starali. Z našeho pohledu se zlepšila o 100 % oproti stavu, kdy jsme ji k vám přivezli.“

Petra Nosková

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz