Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

VYBAVENÍ A CHOD DS

Vybavení Domova je s ohledem na potřeby našich klientů. Již od samého začátku byl Domov seniorů projektován s jasným účelem. Také díky tomu dodržuje nejpřísnější normy kladené na bezpečnost a pohodlí svých uživatelů.

VYBAVENÍ DOMOVA

BEZPEČNOST A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Celé prostory Domova jsou kompletně bezbariérové, opatřeny požární signalizací, s klimatizovanými společenskými prostory pro jednoduchou regulaci teploty a k rychlému a snadnému sdílení důležitých informací slouží rozhlas vyvedený v každém pokoji.

Je kladen velký důraz na bezpečnost klientů při pohybu po Domově. Protiskluzová podlaha a pomůcky pro orientaci klientů usnadňují volný pohyb po objektu. Instalace signalizace neohlášeného opuštění objektu umožňuje neztrácet přehled o volném pohybu klientů, který jim přirozeně není odepřen.

VOLNÝ ČAS

Klienti mohou v rámci podpory jejich soběstačnosti využívat kuchyňku s lednicí a plným vybavením, stejně jako prádelnu.
Svůj volný čas mohou naši klienti trávit dle svého nejlepšího uvážení. K dispozici je jim kino sál, internet, obsáhlá knihovna, klubovna a relaxační zóny. K relaxaci na čerstvém vzduchu slouží prostorná zahrada a zastřešená terasa, která přijde vhod zejména v deštivých dnech.

REHABILITACE

Nově ve všech našich domovech poskytujeme rehabilitace. Léčíme těmi nejnovějšími přístroji a metodami jako je magnoterapie, ultrazvuková terapie, teploterapie, fototerapie, elektroterapie. Nechybí ani bazální stimulace či masáže jako je baňkování, vakuoterapie nebo masáže celého těla. K dispozici je i chodící pás pro seniory a další různé pomůcky k rehabilitaci jakou jsou míče, žebřiny, šlapací stroje aj…

Naším cílem je ulevit klientům od bolesti těla, snažit se zlepšit jejich mobilitu a fyzickou kondici.

AKTIVIZAČNÍ PROGRAM

CÍLE AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU

Cílem aktivizačních činností je podpořit duševní a tělesné schopnosti seniorů, poskytnout prostor pro vytvoření nových zájmů a také působit proti samotě a melancholii. K tomu je využíváno práce, her i dalších činností přiměřeným způsobem a podle schopností a možností každého z klientů.

Rozsah a náročnost aktivity stanovují pracovníci individuálně pro každého z klientů, tak aby byl respektován individuální plán i schopnosti a zájem uživatele. Vždy je brán ohled také na jejich svobodnou vůli a chuť se aktivity účastnit či se na ní nějakým způsobem podílet.

Pracovníci citlivě sledují chování klientů při jednotlivých aktivitách, zda je zaujala, využívá jejich potenciálu a adekvátně je obohacuje. Tyto informace jsou dále předávány klíčovému pracovníkovi, který klienta provádí celou službou, a informace vyhodnocuje a zahrnuje do individuálního plánu.

VOLNÝ ČAS

Volný čas naši klienti tráví také na čerstvém vzduchu. Ať už na zastřešené terase, zahradě nebo na procházkách po vsi v doprovodu pracovníků přímé péče.

METODY PRÁCE S KLIENTY

Pro práci s klienty využíváme arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, smyslové i reminiscenční terapie (práce se vzpomínkami), cvičení na podporu jemné motoriky a mnoho dalšího. S našimi klienty pracujeme na základě konceptu bazální stimulace. Jde o koncept péče, podpory a vedení osob nejen se změnou vnímání, která zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti i historii.

VIDEOHOVORY

Během karantény kvůli COVIDU-19 jsme ve všech našich domovech zavedli videohovory. Klienti tak nadále zůstali ve virtuálním spojení se svými nejbližšími. Videohovory se velice osvědčily, proto jsme se rozhodli s touto možností pokračovat. Se svými blízkými můžete komunikovat odkudkoliv ve světě.

 

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz