Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CENÍK

Ubytování a strava v domově seniorů je hrazena klientem a dle zákona o sociálních službách může domov požadovat částku maximálně 530 Kč na den.

Náklady na pobyt jednoho klienta v domově jsou však výrazně vyšší. Náklady na ubytování a stravu v našich domovech se pohybují od 50 do 55 tisíc Kč za měsíc dle lokality a zvolené služby. Prostředky do této výše fundraisujeme přes náš nadační fond. Jen díky dárcům, kteří podporují Nadační fond Senior-komplex jsme schopní naše domovy provozovat a zajišťovat péči na nejvyšší úrovni.

Péči v našich domovech hradíme z příspěvků na péči, které vyplácí úřady práce. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti, nebo-li míře potřeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 880 Kč až 19 200 Kč. Tuto částku dostává dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006. Sb. přímo poskytovatel sociálních služeb.

Sociální služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a pečovatelská služba v Lužci nad Vltavou a v Mělníku jsou v síti sociálních služeb Středočeského kraje a jsou spolufinancované z rozpočtu Středočeského kraje. Děkujeme za podporu.

Pro více informací ohledně ceny sociální služby kontaktujte prosím sociální pracovnici.

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz