Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Principy naší práce

ři naší práci se řídíme určitými principy, ze kterých za žádných okolností neustupujeme.

PRINCIP DŮSTOJNOSTI A INDIVIDUALITY

Zaměstnanci respektují rozhodnutí klienta a jeho právo na uplatnění vlastní vůle. Za každé situace ke klientům přistupují a chovají se s respektem a úctou. Vnímají pacienty jako lidské bytosti s historií a ctíme jejich individualitu a schopnost rozhodovat o svém životě. Poskytování služeb je plánováno individuálně s ohledem na stav, přání a potřeby klientů.

PRINCIP TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

Všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce a její nezbytnost pro vznik co možná nejvhodnějších individuálních plánů našich klientů.

PRINCIP ODBORNOSTI PRACOVNÍKŮ

Zaměstnanci se průběžně vzdělávají, účastní se různých seminářů a školení, která jsou zaměřená na práci v sociálních službách.

PRINCIP DŮVĚRY

Je nezbytné vytvořit důvěru mezi zaměstnanci a klienty a tu v průběhu upevňovat. Zaměstnanci jsou ohleduplní, otevření, profesionální i citliví.

PRINCIP OCHRANY SOUKROMÍ KLIENTA

Veškeré informace o klientovi jsou poskytovány výhradně s jeho souhlasem. S dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem.

PRINCIP ROVNOSTI

Při poskytování našich služeb je všem uživatelům zachována rovnost v respektování jejich práv a oprávněných zájmů.

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz