Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

S čím se u seniorů setkáváme

Stáří přináší množství zdravotních komplikací, někdy větší, někdy menší. Stárnoucímu člověku postupně ubývá tělesných i duševních sil a vlivem psychického stárnutí se také mění jeho vnímání, rozumové schopnosti, stejně jako jeho citové prožívání. Senioři bývají obecně konzervativnější, citově labilnější a méně odolní vůči jakékoliv zátěži, celkový stav může zhoršovat i jejich schopnost adaptibility.

Neopomenutelným projevem stáří je úbytek kognitivních funkcí, které je prezentováno zhoršením paměti, poruchami řeči i porozumění mluvenému slovu. To má za následek také ztížení provádění běžných denních činností, jako je například oblékání, odemykání dveří, udržení pravidelné a vyvážené životosprávy, osobní hygieny, neschopnost poznat a správně interpretovat smyslové vjemy aj.

PORUCHY CHOVÁNÍ

Poruchy chování se u seniorů mohou vyskytovat například z důvodu zhoršení schopnosti vyrovnat se se změnami. Poruchou osobnosti může být označena každá odchylka či změna v jednání seniora, která je nějakým způsobem neobvyklá, nepřiměřená dané situaci nebo společensky nevhodná.

Můžeme se setkávat například s agresivním chováním, které může být seniorem cíleno proti sobě samotnému ale také okolí, nebo neklidným chováním, kdy se nemocní často přestávají orientovat v čase i prostoru a výsledná dezorientace a nepřehledné situace vyvolávají u seniora úzkosti a nepokoje.

DEMENCE

Demence je definována jako závažné postižení mozku s prokazatelným úbytkem nervových buněk a hormonů, které jsou nezbytné pro předávání informací mezi jeho jednotlivými oblastmi.
Demence jsou rozdělovány na presenilní, kdy člověka potkávají ještě před dosažením vysokého věku. V našem případě se setkáváme se stařeckou nebo také senilní demencí, mezi něž patří kupříkladu demence u Parkinsonovy nemoci, Pickova nemoc a Alzheimerova choroba.

ZÁSADY PÉČE O NAŠE KLIENTY

Při péči o seniory je velmi důležité mít všechny tyto informace na paměti, orientovat se v možných zdravotních komplikacích, znát jejich projevy i zásady, jak k takovým lidem přistupovat a ulehčovat jim akutní ale i chronické projevy nemoci. Proto s klientem vždy komunikujeme na jeho úrovni, nabízíme mu takové vjemy, u kterých jsme si jisti, že je může zpracovat a vyhodnotit. Dbáme na to, aby naše péče byla pro klienta přínosem a příjemnou zkušeností. Kromě samozřejmého odborného vzdělání našeho personálu neopomíjíme ani další důležité aspekty, kterými je umění empatie, jednání na vysoce osobní úrovni, přirozené pečovatelské sklony a dostatek úsměvu, něhy a radosti na rozdávání.

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz