Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Můžeme žádat jednolůžkový pokoj?
Samozřejmě můžete, na volbě pokoje však příliš nezáleží. V pokojích tráví klienti jen velmi malou část dne, obvykle v době odpoledního odpočinku, a když spí.
Je třeba si uvědomit, že jednolůžkový pokoj není ve většině případů vhodným řešením. Přináší s sebou riziko uzavření se do sebe, rozvíjení deprese a ztráty chuti do života. Nedostatek podnětu a komunikace s dalšími osobami dokáže prokazatelně zhoršit psychický ale i zdravotní stav klienta.
Ideálním pokojem tak může být právě trojlůžkový, kdy přináší větší možnosti komunikace a interakce.
Jaké je vybavení pokoje?
Pokoje jsou vybaveny elektricky polohovatelným lůžkem s antidekubitní matrací, skříní, trezorem, nočním stolkem a televizorem. Každý z pokojů má také vlastní sociální zařízení.
Je možné pokoj vybavit, či částečně vybavit vlastním nábytkem?
Pokud je na pokoji volné místo, vyjdeme vám maximálně vstříc. Víme, že křeslo, stolek či jiný drobný nábytek, které klienta provázely životem, mohou udělat své a upevnit tak jeho pocit bezpečnosti v novém prostředí. Velmi doporučujeme drobnosti jako fotografie, obrázky či oblíbený polštářek, které mají tu moc udělat z „obyčejného“ pokoje domov.
Mohou mít klienti v Domově vlastní domácí zvíře?
Bohužel není možné, aby klienti měli v Domově vlastní domácí mazlíčky.
Jaký je denní režim Domova pro seniory?
Dříve bylo běžné, že se v zařízeních tohoto typu uplatňoval takzvaný výchovný model péče, kdy měl klient povinnost se podřizovat všem a všemu. My s tímto modelem důrazně nesouhlasíme a dle toho také denní režim v našem centru vypadá. Klienty se snažíme motivovat, aby se zapojili do běžných denních aktivit, aby nezůstávali na pokoji, ale mají plné právo se programu nezúčastnit, pakliže nechtějí. Den klient začíná přibližně o osmé hodině ranní chutnou snídaní. Následují dopolední aktivity s našimi aktivizačními pracovníky. Kromě terapií a dalších aktivit se mohou klienti účastnit filmového a čtenářského klubu, v doprovodu našich pracovníků podnikat procházky po okolí aj.
Mohou klienti trávit svůj volný čas venku?
Samozřejmě. Klienti se mohou volně pohybovat v celém areálu Domova. Je jim k dispozici zastřešená terasa a zahrada. V doprovodu pracovníka mohou také na vycházky mimo areál Domova.
Mohou klienti opouštět prostory Domova pro seniory?
Klienti se mohou volně pohybovat po zahradě, jejich bezpečnost je zajištěna díky pokrytí signálem pro nouzové přivolání pomoci. Mimo areál Domova chodí klienti s doprovodem.
Mohou klienti opouštět Domov pro seniory na víkendy či dovolenou?
Samozřejmě, stačí nahlásit termín v sesterně pro odhlášení stravy a přípravu potřebných léků s sebou.
Pro koho je určen Domov se zvláštním režimem?
Domov se zvláštním režimem je určen žadatelům, kteří dosáhli 55 let věku a trpí různými typy demence, nejčastěji pak demencí Alzheimerova typu.
Kdy můžeme do Domova přijít na návštěvu?
Návštěvy jsou možné kdykoliv, máte na to plné právo vy, i klient. Mimo to jistě, byť rychlá návštěva, velmi potěší a dodá spoustu nových sil a pozitivní energie. Návštěvu je ale vhodné vynechat, pakliže se necítíte dobře. Naši klienti mají velmi často oslabenou imunitu a je velmi pravděpodobné, že se nakazí. Návštěvy jsou zakázány pouze v případech, kdy je zákaz návštěv vyhlášen příslušnou hygienickou stanicí či celostátně z důvodu zvýšeného výskytu přenosných nemocí v populaci.
Jak je zajištěno stravování klientů?
Našim klientům poskytujeme chutnou a vyváženou stravu z kvalitních surovin. Dbáme na obsah všech potřebných látek v podávaných jídlech, samozřejmě také s ohledem na jejich vkus, tak aby se cítili i v tomto ohledu přirozeně. Stravování našich klientů je zajištěno 5x denně. V případě diabetických pacientů je navíc ještě druhá večeře.
Mohou si klienti v domově sami připravovat jídlo?
Nemohou, pouze v rámci aktivizačních činností za dohledu našich pracovníků.
Na jakou dobu je pobyt v Domově pro seniory?
Jako pobytová služba nabízíme pro klienty výhradně dlouhodobou péči, měsíc a déle. Naši klienti u nás mají možnost dožít, pokud jejich stav není natolik vážný, že vyžaduje hospitalizaci. V takovém případě jsme samozřejmě povinní v nejlepším zájmu klienta přivolat záchrannou pomoc.
Jak je zajištěno praní prádla?
Prádlo každého klienta je označeno štítkem na diskrétním místě a pere se v prádelně. Naši klienti se na praní prádla nepodílí.
V čem se liší pobyt v Bytě pro seniory a v Domově pro seniory?
V Domově pro seniory je zajištěna nepřetržitá péče. Jsou zde ubytováni senioři, kteří ji potřebují. Naproti tomu v Bytech pro seniory žijí senioři soběstační, kteří péči potřebují spíše okrajově. Mohou tak využívat terénních sociálních služeb.
Mohou klienti z Bytu pro seniory postoupit do Domova pro seniory?
Samozřejmě. Jestliže si to žádá vývoj jejich zdravotního a psychického vztahu, není problém, aby klient opustil byt a byl ubytován v Domově pro seniory.nečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti i historii.

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz