Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Muzikoterapie

Ve všech našich domovech pro seniory pravidelně probíhají muzikoterapie. Třebešínský domov seniorů navštěvuje šikovná lektorka – muzikoterapeutka paní Jiřina Babická. Její hodiny jsou vždy zábavné, plné různých hudebních nástrojů, zpěvu, smíchu a hlavně dobré nálady. Muzikoterapie je léčebný terapeutický obor, který pomocí hudebních nástrojů rozvíjí všechny naše smysly, prohlubuje osobnost člověka, podporuje komunikaci a dopomáhá k relaxaci celého těla a mysli. 

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz