Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Muzikoterapie

Muzikoterapie aneb Na tý louce zelený. Pravidelně se scházíme a zpíváme si spolu známé lidové písničky za doprovodu hudebních nástrojů. Senioři se aktivně účastní – nejenom zpěvem, ale Ti odvážnější vezmou do ruky i různé rytmické nástroje, mnozí se též rozpomínají na nové sloky k písničkám, které si zpívávali za mlada. Při každém dalším setkání také obohacujeme náš repertoár o písničky na přání našich klientů.

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz