Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Návštěva chrámu sv. Petra a Pavla

Chloubou města Mělník je bezesporu komplex zámku a kostela vypínající se na ostrohu nad soutokem dvou největších českých řek. Ve spolupráci s mělnickou farností jsme zorganizovali komentovanou prohlídku kostela spojenou s varhanním koncertem. Prohlídka kostela všechny zaujala, někteří jej vůbec neznali a velkolepou krásu kostela tak ocenili vůbec poprvé, jiní zase vzpomínali, jak ve 40. letech minulého století měli v kostele svatbu.

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz