Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května

V našich domovech pro seniory se neustále snažíme o zkvalitňování našich služeb, podařilo se nám navázat spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou 5. května. 
Pravidelně k nám docházejí studenti a v rámci jejich odborné praxe provádějí našim klientům masáže, drobně s nimi cvičí, trénují chůzi či pomáhají s nácvikem používání kompenzačních pomůcek. 
Za tuto spolupráci jsme velmi vděční, klienti si jí ihned oblíbili. ❤️
 
 
 
 

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz