Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Životní jubileum

Dnes v třebešínském domově pro seniory oslavujeme významné životní jubileum naší nejstarší a zároveň nejusměvavější obyvatelky. Krásných 100 let! ❤️ 

Přejeme pevné zdraví a minimálně ještě jednou tolik!

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz