Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kognitivní funkce

Ve všech našich domovech pro seniory pravidelně procvičujeme kognitivní funkce.  Díky kognitivním funkcím člověk vnímá svět kolem sebe, zvládá různé úkoly. Rovněž trénují paměť, koncentraci, pozornost a rozvíjí řečové funkce. 

 

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz