Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt Mezi námi

Senior-komplex se zapojil do projektu mezigeneračních aktivit obecně prospěšné společnosti Mezi námi. V rámci tohoto projektu bude naše seniory každý měsíc navštěvovat stále stejná skupinka dětí, tak aby mezi nimi došlo k navázání pevnějšího vztahu. Již první setkání, jehož programem bylo společné výtvarné tvoření, bylo velice úspěšné a potvrdilo, že děti a senioři si k sobě cestu najdou velmi snadno.

 

Žádost o přijetí
do péče

Created by digimagic.cz